Chris Aalberts - Gespreksleider politiek café 290316
Café Politiek mocht de afgelopen jaren beschikken over de vrijwillige inzet van veel debatleiders m/v die inmiddels hun weg gevonden hebben binnen bestuur, politiek, NGO's en het bedrijfsleven. Op 29 maart a.s. zal Chris Aalberts het politieke café begeleiden met als gastsprekers Harry van Bommel en Han ten Broeke.Als er iemand ervaring heeft met de wisselwerking tussen overheid en burger is het  Chris Aalberts (1977). Als onderzoeker verricht Dr. Chris Aalberts vooral onderzoek naar de relatie tussen burgers en politiek. Onderzoek focust zich op hoe burgers de politiek ervaren en hoe zij tegen de politiek aankijken. Daarnaast onderzoekt hij hoe burgers door politici en maatschappelijke organisaties bij de politiek worden betrokken.

Aalberts’ bevindingen zijn  gepubliceerd in tal van boeken. De onderwerpen variëren van een proefschrift over de politieke betrokkenheid van jongeren en de rol die popularisering van politiek daarbij speelt, een boek over de betrokkenheid van burgers bij de Europese Unie en een boek over spindoctoring in politiek Den Haag. Boeken over de rol van internet bij de contacten tussen burgers en politici, en over de aanhang van populistische partijen zijn in voorbereiding.

Als docent is Chris Aalberts werkzaam bij  de masters Media en Journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Politieke Communicatie van de Universiteit Antwerpen en Organisatie Coaching van de Haagse Hogeschool. Hier brengt hij de kennis die hij heeft opgedaan met zijn onderzoeken in de praktijk. Daarnaast adviseert Aalberts politieke en maatschappelijke organisaties, geeft lezingen, voert debatten en verricht tevens  onderzoek in opdracht. 

Chris Aalberts werkte eerder bij mediabureau OMD Nederland en de Tweede Kamerfractie van D66. Hij was cursusleider van een masteropleiding aan de Haagse Hogeschool en vicevoorzitter van een landelijk netwerk voor jonge onderzoekers.