Nieuws

Prinsjesnacht 2014 – Paul Cliteur over hoe Nederland omgaat met buitenlandse druk

Paul Cliteur (1955) is hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit in Leiden. Cliteur is bekend vanwege zijn opiniërende werken, vele publicaties en boek releases. Hij columneerde onder meer voor Trouw en had een gesproken column in het tv-programma Buitenhof. Ook verzorgde Cliteur een collegereeks bij de Universiteit van Nederland.

Dhr. Cliteur spreekt veelvuldig in lijn met de boeken die hij heeft gepubliceerd en zijn onderwerpen van expertise. Zijn expertise velden omvatten; De vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, dierenrechten, integratie en multiculturele samenleving, mensenrechten, atheïsme, humanisme en terrorisme.

Naast hoogleraar is hij ook de schrijver van vele boeken waaronder ''Humanistische filosofie, 1990'', ''Onze verhouding tot de apen; de consequenties van het Darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal, inaugurele rede, 1995'', ''Rechtsfilosofische stromingen van de twintigste eeuw, 1997'', ''De filosofie van mensenrechten, 1999'', ''Verscheidenheid en Verdraagzaamheid. Op de Bres voor Tolerantie, 2001'' en ''The Secular Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism, 2010. Wiley-Blackwell''. Cliteur publiceerde daarnaast tal van andere boeken en publicaties (link).

Ook is Cliteur bestuurlijk actief (geweest). Zo was hij curator van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD en van 1993 tot 1995 voorzitter van het Humanistisch Verbond.

   

Prinsjesnacht 2014 – Mat Herben over de Media en de Waarheidsvinding


"Je wordt zelf niet groter door een ander te kleineren. En groter is niet altijd beter."

Mat Herben (1952) is, na een loopbaan in de journalistiek en de politiek, thans adviseur Media en Politiek. Hij werd alom bekend als woordvoerder van Pim Fortuyn en fractieleider van de Lijst Pim Fortuyn. Sinds 2013 is dhr. Herben lid van de raad van advies van Stichting Burger

Lees meer

   

Speakers Corner PrinsjesnachtIn lijn met Café Politiek introduceren wij tijdens Prinsjesnacht een “Speakers Corner” met de ‘onbekende spreker(s)’. Dus wil jij in lijn met het thema van Prinsjesnacht een bijdrage leveren aan het debat, stuur ons dan je voorstel naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . Uiteraard is los van de inbreng van jou en andere sprekers voldoende ruimte voor debat tijdens de avond.

   

19062014: Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologieKabinet van PvdA en VVD  spat uiteen op grond van verschil in ideologie

Door Riens Meijer

Sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog tot circa 1980 namen in de landen van West-Europa en Noord-Amerika de inkomensverschillen af. In sommige fasen betekende die ontwikkeling dat hogere inkomenslagen er gemiddeld meer op achteruitgingen dan lagere. Maar voor de periode als geheel hield de ontwikkeling in dat lagere-inkomensgroepen het meest van de algehele welvaartsgroei profiteerden. Ook de vermogensongelijkheid verminderde. In Nederland daalde het geschatte aandeel van de rijkste 1% van de bevolking in het totaal van alle privévermogens van meer dan de helft aan het begin van de 20ste  eeuw tot iets minder dan een kwart aan het eind van de jaren zeventig. In een ruimere zin vond voorts spreiding van vermogen plaats doordat collectieve fondsen voor pensioenen en levensverzekeringen sterk in omvang toenamen en steeds grotere delen van de bevolking daarop aanspraak gingen maken.Volgens de socioloog Prof. N. Wilterdink moeten er in deze drie verschillende ontwikkelingen worden onderscheiden. In de eerste plaats daalden de kapitaalinkomens ten opzichte van de arbeidsinkomens. Omdat kapitaalinkomens en vooral de ‘passieve’ vermogensinkomsten sterk geconcentreerd zijn in de hogere inkomensgroepen en veel ongelijker verdeeld zijn dan arbeidsinkomens, betekende deze ontwikkeling per definitie een vermindering van inkomensongelijkheid. In de tweede plaats nam de omvang van de verzorgingsinkomens (pensioenen, lijfrenten, sociale uitkeringen) sterk toe, zowel door de uitbreiding van de wettelijke rechten op uitkeringen als door een stijging van de uitkeringsniveaus. Tenslotte namen de loon- en salarisverschillen tussen de verschillende beroepsgroepen en sectoren af. Door de toenemende progressie in de inkomstenbelasting was de egalisering in de netto lonen en salarissen bovendien sterker dan in de bruto verhoudingen.

Rond 1980 trad er een trendbreuk op. Het opvallendst was de ontwikkeling in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Nederland volgde met enige vertraging. De denivellering begon betrekkelijk laat en verliep minder scherp dan elders.

In de jaren negentig zijn de verschillen in inkomensontwikkeling tussen de actieven en niet-actieven minder groot geworden. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt zelfs dat er “de laatste paar jaar geen verdere toeneming van de inkomensongelijkheid heeft plaatsgevonden”.

De ongelijkheid in de vermogensverdeling is echter onverminderd voortgeschreden. Het aantal rijken – gedefinieerd als zij die meer dan 1 miljoen gulden aan vermogen bezitten – steeg sinds 1980 aanzienlijk; zij werden tevens aanzienlijk rijker. De vermogensverdeling is ongelijker dan de inkomensverdeling, maar ook binnen de rijke minderheid is de ongelijkheid groot. Terwijl de rijkste 1% van de bevolking meer dan een kwart van het totale vermogen bezit, is meer dan een derde daarvan in handen van de rijkste 10% van deze toplaag.

De te beantwoorden vragen in deze  zijn of  het voorstel van de PvdA“belasting op vermogens”  in de praktijk substantiële opbrengsten opleveren die opwegen tegen mogelijke verschillende nadelige gevolgen van een dergelijk belastingvoorstel.  Of dat het hier gaat om het herinvoeren  van de ideologie van socialisten: een radicale wijziging in de eigendomsverhoudingen, waarbij het meeste bezit dat zich in particuliere handen bevindt, in gemeenschapshanden overgaat. Dit in de socialistische overtuiging  dat dit de enige manier is om een definitieve einde te maken aan onderdrukking, armoede en onrecht. Het lijkt er alleszins op dat de PvdA  haar ideologische veren, die door hun eerdere leider Kok waren afgeschut, weer terug wil hebben.

De VVD heeft door het  verstandshuwelijk met de PvdA , dat vanaf de start door wezenlijke ideologische verschillen gedoemd was om te mislukken, vele van haar verkiezingsbeloften niet nagekomen. Als de VVD  opnieuw voor de PvdA zal buigen dan zal de VVD door haar kiezers als notoir onbetrouwbaar worden beschouwd. Halbe Zijlstra, de fractie voorzitter van de VVD, geeft blijk zich daarvan bewust te zijn. Als de VVD  echter weer serieus wil worden genomen, dan zit er maar één ding op: breken met de PvdA en na verkiezingen een hervormingscoalitie  met D66 en de CDA vormen.

Het is  te verwachten dat eind van dit jaar (nadat de nodige wetten door de Eerste Kamer zijn aangenomen en Mark Rutte zijn Europese droomfunctie heeft verkregen) het kabinet zal vallen.

 

Riens Meijer is gastspreker econoom en schrijver van o.m. “Kansen na de crisis”, “Ja, we moeten vernieuwen!” en “Gedrochten uit de Haagse krochten: revolutie,of zegeviert toch het gezonde verstand?”.

   

060514 Europadebat in het Huis van EuropaIn lijn met de campagne ‘Act, React, Impact’ van het Europese Parlement en in aanloop naar de Europese verkiezingen mei, organiseren wij een evenement (op 6 mei) samen met Café Politiek in het Huis van Europa (Korte Vijverberg 6, Den Haag).

Direct inschrijven voor het Europa debat, dinsdagmiddag 6 mei 13-17 uur in hartje Den Haag, klik
hier voor het aanmeldingsformulier (inschrijven is verplicht).

Deze middag wordt begeleid door
Wouter Booij en Pam Evenhuis. Betrokken EP kandidaten en andere professionals zoals Thierry Baudet & Chris Aalberts...

Lees meer

   

060514 Huis van Europa: Lobbyist Wytze Russchen Leidt in


 

U zou hem een Brussel-expert kunnen noemen. Wytze Russchen loopt al sinds 1996 rond in Brussel. Hij ambieerde een politieke carrière, maar groeide uit tot een toonaangevende lobbyist. Hij wordt door veel mensen 'Het Friese Oliemannetje' genoemd, omdat hij moeilijke onderhandelingen soepel kan laten verlopen. In het boek 'Het Oliemannetje' doet hij hier een knipoogje naar. Zou hij een paar exemplaren mee nemen naar het Eyou2014 debat? Bekijk hier zijn profiel.

Lees meer

   

060514 Huis van Europa: Ook Wouter Booij fungeert als Gespreksleider“Kunst en cultuur mogen niet iets elitairs uitstralen”, een uitspraak van Wouter Booij. Ondanks dat hij waarschijnlijk de jongste van alle gasten is, is hij zeker niet op zijn mond gevallen. Als jongeling heeft hij al jaren ervaring in de politiek en als beleidsmedewerker. Op het debat van 6 mei zal Wouter van ongeveer 13.00 tot 15.00 gespreksleider zijn en onderwerpen als Democratie en Money&Employment behandelen. Klik hier voor Wouter's profiel.

Lees meer

   

060514 Huis van Europa: Hoe democratisch is de EU? Mr. Dr. Thierry Baudet leidt het debat in


 

Een Europees debat kan natuurlijk niet zonder een kritische kanttekening. Mr. Dr. Thierry Baudet is hier de juiste man voor. Baudet is van mening dat supranationale organisaties zoals de EU indruisen tegen de democratische rechtsstaat. Hoe democratisch vindt Thierry de EU? Kom daar achter op 6 mei in Het Huis van Europa!

Thierry Baudet

Lees meer

   

060514 Huis van Europa: Dr. Chris Aalberts spreekt over Act, React, ImpactAct, React, Impact is de campagneslogan van het Europees Parlement met als doel om bewustzijn te stimuleren. Uiteraard kunnen we dit onderwerp niet onbespreekbaar laten op het Eyou2014 debat in het Huis van Europa op 6 mei. Niemand minder dan Dr. Chris Aalberts zal dit onderwerp bespreken. Klik hier om het profiel van Chris Aalberts te bekijken.

Chris Aalberts

Lees meer

   

060514 Huis van Europa: Pam Evenhuis gespreksleider debat Eyou2014


 

H.J.G. (Pam) Evenhuis zal op 6 mei het debat in Het Huis van Europa begeleiden. Hij zal de Europees Parlement campagne slogan; 'Act, React, Impact' en het onderwerp 'Europe, a far from my bed show?' behandelen. Deze onderwerpen zullen in het Engels behandeld worden van 15.00 tot 17.00. Klik hier voor zijn profiel (in het Engels en Nederlands).

Pam Evenhuis

 

Lees meer