Opinie

110216: Spekman en de geest van Marcuse


Mat Herben (Raad van AdviesStichting Burger) over Spekman en de geest van Marcuse.

De voorzitter van de PvdA, Hans Spekman, heeft Geert Wilders gedemoniseerd door hem “een gevaar voor de democratie en de rechtsstaat” te noemen. Tot mijn stomme verbazing wordt door velen ontkend dat hier sprake is van demonisering. Zelfs Kees Boonman, de beste politiek commentator op tv, draaide er bij EénVandaag een beetje om heen: “Natuurlijk probeert Spekman zich wat goedkoop te profileren, maar Wilders is zelf ook niet vies van kritiek en wie kaatst kan de bal verwachten”. Zo luidde kort samengevat zijn betoog en dat is ook de mening van vele ‘weldenkende’ Nederlanders, die liever geen partij kiezen in een ruzie tussen twee populisten. Ja twee, want Spekman is een goedkope volksmenner, die op links stemmen probeert terug te halen bij GroenLinks en de SP.

De moordenaar van Pim Fortuyn heeft gezegd dat hij Pim en zijn plannen niet persoonlijk kende, maar dat hij op grond van uitspraken van anderen in de media had geconcludeerd dat Pim Fortuyn “een gevaar was voor de samenleving”. Door het motief en de woordkeus van Volkert van der Graaf te gebruiken, heeft Hans Spekman een enorme uitglijder gemaakt, waarvoor hij zich dient te verontschuldigen. Hij dient nu nadrukkelijk te stellen dat hij zich in alle opzichten distantieert van Volkert van der Graaf. Natuurlijk mag Spekman in harde bewoordingen kritiek uiten op het beleid van Wilders, maar niet door de persoon ‘een gevaar’ te noemen. Dat is pas echt verruwing van het debat.

Tags: 0
Hits: 2672 0 Reactie

Column Prinsjesnacht: Eduard van Zuijlen

Eduard van Zuijlen

Gesproken woord geldt

Ik las eens een oud verhaal. En zoals dat gaat met oude verhalen, was het niet alleen heel lang geleden, maar ook heel ver van hier. Het verhaal ging over een reiziger. Op een dag moet onze reiziger een rivier oversteken en belandt in een gammel veerbootje naast een oude man die heel eenvoudig gekleed is en rustig voor zich uit kijkt. Het is een brede rivier. De oversteek in zo'n klein bootje is zeker niet zonder gevaren. De reiziger voelt zijn te snelle hartslag pas dalen, als ze veilig het midden van de rivier bereikt hebben: nog maar een keer zo'n stuk en dan zijn we veilig aan de overkant. Maar dan, opeens, helt het bootje gevaarlijk over: de oude man hangt ver met zijn bovenlichaam over de rand en lijkt in het water naar iets te zoeken. Wanneer hij weer gaat zitten, deinzen de reiziger en de andere inzittenden achteruit: in zijn hand houdt de oude man een schorpioen! Wat doet u nu?! roept de reiziger uit. Hij kan u elk moment steken! De oude man stopt de schorpioen in een zakje en sluit dat af. Dan kijkt hij de reiziger aan en zegt: dat had inderdaad kunnen gebeuren. Dat is de aard van schorpioenen. Maar u weet toch dat schorpioenen niet kunnen zwemmen? Als ik hem niet had opgevist, was hij verdronken. Dat opvissen is de aard van mensen.

Tags: 0
Hits: 2748 0 Reactie

110915: Onbalans bij Nieuwe Grenzen – Marco Goertz


De geschiedenis herhaalt zich
De situatie waarin wij ons thans bevinden zal zich blijven herhalen zolang de systemen blijven domineren. De onbalans zit niet in de mens zelf maar in de systemen die zich maar blijven ontwikkelen en gericht zijn op ratio en macht en voortkomen uit zwakte, angst en onzekerheid met de politiek als dekmantel.

Gevangene in eigen huis
De paniek gaat niet over de mensen die vechten voor hun leven, maar over de zorg wat de gevolgen zijn voor ons zelf. De kern van het probleem zal nooit aangepakt worden omdat de oplossingen altijd bedacht wordt door de mensen die zelf voor de problemen verantwoordelijk zijn, en het spel zo weten te spelen dat de mensen er in blijven geloven, omdat ze zelf niet in de gaten hebben dat zei in hun eigen systeem opgesloten zitten.

 

Tags: 0
Hits: 2649 0 Reactie

110915: Acuut gevaar voor Europese veiligheid door Mat HerbenDe Oogst
Laat ik er geen doekjes om winden. De grote populariteit van Duitsland bij Arabieren komt niet door de hoogte van de uitkering of de soepelheid van de immigratiedienst. Afrikanen trekken bijvoorbeeld eerder naar Engeland, Frankrijk of Italië. Duitsland heeft sinds 1940 de harten van Arabieren gestolen door precies datgene wat Angela Merkel en andere zachte heelmeesters proberen goed te maken: de vervolging van Joden. Wat een bittere ironie! Krampachtig proberen brave Duitsers te laten zien dat Duitsland niet meer het land van Hitler en de holocaust is, maar een toevluchtsoord is geworden. De oogst bestaat uit een toevloed van antisemieten.

Tags: 0
Hits: 3922 0 Reactie

050915: Een begin maken: Nederland moet 160.000 vluchtelingen opnemen


Diederik Samsom zei in de Tweede Kamer dat hij wakker had gelegen van het beeld van het Syrische jongetje. Wat mij betreft was dit het dieptepunt van een toch al weinig verheffend debat.  Begrijp me goed; ik twijfel geen moment aan de oprechte betrokkenheid van Samsom, maar dat hij dit tijdens een debat zegt is plat. Niet alleen omdat het een voorbeeld is van het stuitende narcisme van sommige politici die denken dat als ze hun emoties delen, ze sympathiek gevonden worden, maar ook omdat het tegen de achtergrond gezegd wordt van geen enkele concrete bijdrage aan een oplossing voor de crisis waar we met zijn allen getuige van zijn.

Kuiken
Samen met Attje Kuiken schreef Samsom enkele dagen geleden een stuk dat voor NRCnext. Een afgewogen artikel dat aan alle kanten van het verhaal recht wil doen. Een gebalanceerde aanpak, en daarmee nietszeggend. Door de constatering dat “in ieder van ons tegelijk hart en hoofd spreken” en dat de discussie tussen “de ‘heartless’ die met muren en grenscontroles schermen, en de ‘headless’ die onbeperkte toegang en opvang eisen” een “schijndiscussie” is, onttrekt het morele PvdA-leiderschap zich aan de verantwoordelijkheid die ze juist moeten nemen: het doen van morele uitspraken over wat juist is. Waar we staan. Wat we vinden. Wat er moet gebeuren.


Tags: 0
Hits: 2704 0 Reactie