Opinie

Riens Meijer: Het stokpaardje van minister Plasterk


Riens Meijer

Het kabinetsplan om Nederland in de toekomst op te delen in vijf grote landsdelen vindt weinig draagvlak onder de bevolking. Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) is tegen het samenvoegen van provincies. Drie op de tien zijn slechts voorstander van grotere provincies. Dit blijkt  uit onderzoek van EenVandaag en regionale omroepen onder 29.000 deelnemers van het EenVandaag Opiniepanel.

Tags: 0
Hits: 1849 0 Reactie

Riens Meijer: UitleggenRiens Meijer.

Onlangs hoorde ik van een directeur, die met zijn managementteam sprak. Hij had een nieuw idee om een bepaald probleem op te lossen en legde dat uit. Hij besloot met te zeggen dat dit idee de ideale oplossing was. Eén van de aanwezigen zei toen dat hij het niet eens was met de directeur. Deze keek verstoord op en zei: “Wat heb je dan niet begrepen?” Het is duidelijk dat de man zo overtuigd was van zijn onomstotelijk plan, dat hij aannam dat, indien je zei het er niet mee eens te zijn, dan had je het niet begrepen. Het kwam geen moment bij de directeur op dat hij het wel eens bij het verkeerde eind kon hebben.

Tags: 0
Hits: 2189 0 Reactie

Wij zijn er voor het beleid, niet voor de uitvoering.Riens Meijer

Enige jaren geleden vroeg een collega van mij bij het ministerie van onderwijs of men daar wel eens naging wat de uitwerking was van de vele oekazes die zij naar de praktijkmensen sturen. Het antwoord was onthutsend: “Wij zijn er voor het beleid, niet voor de uitvoering”. Met andere woorden: we hebben niets te maken met de vraag wat het effect van maatregelen is en zelfs niet of het überhaupt uitgevoerd kan worden.

Tags: 0
Hits: 2041 0 Reactie

Heeft de kiezer het geheugen van een Olifant?


Dirk jan Keijser

Het kabinet is vandaag beëdigd en voor het eerst werd dit live op de TV uitgezonden. Voor de toekomst blijft het de vraag of de kiezer gaat onthouden wat hij of zij er daadwerkelijk op voor- of achteruitgaat wanneer de gevolgen van het regeerakkoord finaal zijn. Veel van de maatregelen worden pas merkbaar medio 2014 en dat is het jaar van de verkiezingen in de gemeenteraad. Worden dan de gevolgen van algemene bezuinigingen afgerekend of rekent de kiezer de regering af op individuele gevolgen zoals de inkomensafhankelijke zorgpremie?

Tags: 0
Hits: 2276 0 Reactie

Kansen door de kredietcrisis


Riens Meijer

De kredietcrisis is volgens mij dé kans om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Waarom zijn hervormingen nu zo noodzakelijk? De unieke overgang van het Industriële Tijdperk naar het Kennis en Innovatietijdperk (een vergelijkbare omwenteling vond maar liefst 165 jaar geleden plaats) vereist een nieuwe manier van denken. We moeten achterhaalde ideeën over de inherente stabiliteit, efficiëntie en veerkracht van ongereguleerde markten overboord gooien en we moeten crises hun rechtmatige plaats in de economie en financiële wereld geven. Kortom, de winnende strategie van vroeger is de verliezende strategie voor de toekomst geworden. De macht verschuift van de factor kapitaal naar de factor kennis, met het inzicht in de verbanden en de mogelijkheid daarop slagvaardig in te spelen. Hierdoor ontstaat er als het ware een extra intelligentie die tot duurzaamheid, enorme besparingen, oplossingen van structurele oplossingen en toegevoegde waarde kan leiden.

Tags: 0
Hits: 2675 0 Reactie