Opinie

260912 Hero Brinkman schuldig? 

De politierechter in Haarlem heeft Hero Brinkman op 25 september 2012 veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van € 500 euro. Weer een klassiek geval van de zaak aandikken door de media.

Twee jaar geleden zou Hero Brinkman een aannemer en tevens buurman bedreigd hebben met een bijl. Alhoewel Brinkman zelf zegt dat hij het op een hek had gemunt en niet de buurman. Een burenruzie dus? Is dit niet meer een zaak voor de rijdende rechter? Waarom al deze ophef? RTL nieuws, NOS en ieder ander nieuwswaardig medium lijkt misbruik te maken van een ongelukkige samenloop van gebeurtenissen. Hero Brinkman is net uit de Tweede Kamer gestapt. Nu staat hij onder druk vanwege het gebruik maken van wachtgeld, waar hij eerst zo fel tegen was. En dan wordt hij meteen daarna voorwaardelijk veroordeeld met een geldboete van enkele honderden euro's voor het bedreigen van zijn buurman met een bijl. Zo lijkt het net een helder resultaat van oorzaak en gevolg.

Tags: 0
Hits: 2157 1 Reactie

Columnist

Zijn politici en burgers nu echt kritischer geworden jegens Europa? Dat was het startsein van het symposium over Eurosceptici. En dat is ook precies de vraag die ik het meest intrigerend vond. Ik moest meteen denken aan de kloof tussen burgers en de EU, het gebrek aan informatie en kennis van burgers wat resulteert in een vertekend beeld van de EU en het feit dat burgers alsmaar veeleisender worden zonder enig benul te hebben wat de Europese Unie precies inhoudt. Dit ook enigszins vanwege haar natuurlijke complexiteit.  Een miljoen vragen kwamen op me af, waarom is er in het verleden zo weinig aandacht besteed door politici om de EU meer onder de burgers te brengen. Nu word ik overspoeld met informatie over de EU. Als we al kritischer zijn geworden komt dat (mede door de crisis) door een toenemend belang.

Tags: 0
Hits: 2097 0 Reactie

Dirk Jan Keijser Columnist

Dirk-Jan Keijser: St. Nicolaas & Andere Goed Heilig Mannen29-08-2012

Nu, vlak voordat onze kindervriend op 5 december cadeaus uitdeelt en de dag erna op zijn sterfdag verjaart, kan het interessant zijn om stil te staan bij het nog niet gegijzelde feest van St. Nicolaas en enkele koppelingen te leggen met ons leven anno nu. Oeps …bedenk ik me, want kan dat wel?

Tags: 0
Hits: 2415 0 Reactie

Gulser Deniz Columnist

 

Gulser Deniz: Over Tien jaar gaan we terug naar ons Vaderland? 29-08-2012

“Over Tien jaar gaan we terug naar ons Vaderland?..." Dat is een van de bekende uitspraken van de eerste generatie, onze ouders, waar we mee zijn opgegroeid.Misschien cliché, of je denkt misschien: zo triest ,want dat dacht ik ook destijds. Nu hoor ik

 

Tags: 0
Hits: 2055 0 Reactie

Josine Meurs Columnist

 

Josine Meurs: Nederland kiest een kamer 29-08-2012

De 12 provincies van Nederland hebben in totaal 566 leden van provinciale staten. Deze zijn niet gelijk verdeeld over de provincies. Provincies met meer inwoners hebben meer statenleden. Zuid-Holland heeft 55 statenleden. Ze zijn in maart gekozen en geinstalleerd.

 

Tags: 0
Hits: 2405 0 Reactie