110915: Acuut gevaar voor Europese veiligheid door Mat Herben

Geplaatst door Cafe Politiek
Cafe Politiek
Cafe Politiek has not set their biography yet
User is currently offline
op vrijdag, 11 september 2015 in OpinieDe Oogst
Laat ik er geen doekjes om winden. De grote populariteit van Duitsland bij Arabieren komt niet door de hoogte van de uitkering of de soepelheid van de immigratiedienst. Afrikanen trekken bijvoorbeeld eerder naar Engeland, Frankrijk of Italië. Duitsland heeft sinds 1940 de harten van Arabieren gestolen door precies datgene wat Angela Merkel en andere zachte heelmeesters proberen goed te maken: de vervolging van Joden. Wat een bittere ironie! Krampachtig proberen brave Duitsers te laten zien dat Duitsland niet meer het land van Hitler en de holocaust is, maar een toevluchtsoord is geworden. De oogst bestaat uit een toevloed van antisemieten.

Waarheidsvinding
Kritische vragen worden nauwelijks gesteld, al helemaal niet door de politiek-correcte media. Journalisten en fotografen zijn veel meer geïnteresseerd in emotionele beelden en rukken massaal uit voor de meest deerniswekkende foto. Waarheidsvinding is dan alleen maar hinderlijk, maar de ongemakkelijke waarheid is dat de meeste asielzoekers geen vluchtelingen zijn en helemaal geen recht op asiel hebben. De overgrote meerderheid is niet eens Syriër, maar komt uit de Balkan, Afrika of Azië, uit landen die niet in oorlog zijn. Veel Palestijnen – goed gekleed en welbespraakt - blijken ineens Syriër te zijn. Trouwens, waarom moet iedereen worden toegelaten die uit een oorlogsland komt? De vrouwen en kinderen, de armen en vervolgden, hebben helemaal geen geld om uit Beiroet of Damascus naar Teheran, Moskou of Ankara te vliegen en vervolgens de mensensmokkelaars te betalen, die een bootje naar Kos of Lesbos regelen.

We zien vooral jonge mannen met geld en smartphones. Wat moeten we hier met dienstweigeraars en deserteurs, die hun land en familie in de steek laten? Waarom moeten Westerse militairen hun leven wagen om landen te stabiliseren, waarvan de mannelijke bevolking vlucht? De bevolking van Europa wordt verscheurd door de gezaaide tweedracht over de aanpak. Je bent extreem rechts als je je verzet tegen de komst van duizenden jonge mannen, die bij toelating geen enkele belofte of verklaring hoeven af te leggen. Ik zou ze laten zweren op de koran dat ze de vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat accepteren. En natuurlijk moeten er weer grenscontroles komen, te beginnen steekproefsgewijs, want dat kan juridisch al. Met halve waarheden en hele leugens probeert de Europese elite, geholpen door de media en zogenaamde deskundigen, de bevolking zand in de ogen te strooien. 

Gegoochel
Er wordt gegoocheld met cijfers, zodat het allemaal lijkt mee te vallen. We zouden maar één procent van onze bevolking hoeven op te vangen. Wat er niet wordt bij verteld, is dat de asielstroom alleen maar groter wordt door de aanzuigende werking en dat door gezinshereniging en –uitbreiding de aantallen binnen de kortste keren worden verviervoudigd. Dat is exact wat de islamitische strategen hebben beloofd te doen: Europa veroveren via de baarmoeder van hun vrouwen (Erdogan, sjeik Quradawi) en wat de terreurbeweging IS dit voorjaar aankondigde: chaos scheppen door vluchtelingenstromen vanuit Libië en Turkije naar Europa te sturen. Daaronder zitten honderden, zo niet duizenden terroristen. Er wachten de veiligheidsdiensten dus zware jaren. 

Over 25 jaar 
Of het Europa dat wij kennen over 25 jaar nog bestaat, is afhankelijk van de vraag wanneer de ogen open gaan. Ik maak me niet veel zorgen over de kracht van de islamitische dreiging, maar wel over de morele en militaire zwakte van het vrije Westen. Zo zijn uiteindelijk ook het Romeinse rijk en het Byzantijnse rijk ten onder gegaan door volksverhuizingen en islamitische horden, want de burgers zagen het gevaar te laat. In veel Europese hoofdsteden is de helft van de bevolking onder de 25 jaar al van allochtone afkomst. Dat is de reden dat het draagvlak voor de opvang afneemt. 

Oplossingen
Is er een oplossing? Misschien is het nog niet te laat. Ten eerste is ruimhartige opvang in de regio nodig, zoals al door Pim Fortuyn werd bepleit. Dat betekent dat Nederland uit het budget van Ontwikkelingssamenwerking niet honderd miljoen, maar een miljard euro moet halen om in Jordanië, Turkije en Libanon de opvang te verbeteren. Als andere landen dat ook doen, helpen we de echte vluchtelingen en vermindert de noodzaak om te migreren. Ten tweede moeten we gelijktijdig afkondigen dat de Europese grenzen worden gesloten voor illegale migranten; alle gezonde mannen moeten direct worden teruggestuurd naar een opvangcentrum in de regio. Dit beleid is ook door Australië toegepast en heeft de instroom sterk verminderd. De Australische bevolking  ziet illegale migranten als mensen die willen voordringen en de asielprocedure proberen te ontlopen. Via de legale weg laat Australië jaarlijks 10.000 migranten binnen. Die aanpak verdient navolging. 

Werkelijk vervolgd
Degenen die echt worden vervolgd  en voor hun leven moeten vrezen, zijn Syrische christenen. Europa, dus ook Nederland, zou deze mensen ruimhartig moeten toelaten. Zij zullen ook snel integreren en kunnen de Europese veiligheidsdiensten helpen bij het vertalen en waakzaam volgen van de islamitische websites. 

Ik zie echter niets hiervan terug in de door Europa en Duitsland aangekondigde aanpak. Dat betekent dat 2015 wel eens het jaar zou kunnen worden, waarin de ‘Untergang des Abendlandes’ is begonnen.

Mat Herben

Mat Herben (1952) is thans adviseur Media en Politiek, na een loopbaan in de journalistiek en de politiek. Ook is hij lid van de Raad van Advies van Stichting Burger en spreekt hij voor bedrijven, groepen en instellingen via Gastsprekers.NL.

Tags: 0
Comment disabled by author.