SES congres 2013 "Hedendaags nationalisme binnen de Europese Unie"

Geplaatst door Ramon Serier
Ramon Serier
Ramon Serier has not set their biography yet
User is currently offline
op vrijdag, 12 april 2013 in Evenementen


Op donderdag 25 april zal om 09:30 in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, gelegen aan de Nes 43 te Amsterdam, het SES congres 2013 worden gehouden. Tickets voor dit evenement kosten 10 - 15 euro en zijn zowel te koop aan de deur als online.

Dit jaar zal het SES-congres in het teken staan van opkomend nationalisme, met als titel: “Hedendaags nationalisme in de Europese Unie”. Vanuit vier verschillende landen kijken we naar de huidige situatie met betrekking tot Europese Studies. In de ochtend zijn er lezingen en ’s middags kun je kiezen uit vier interactieve workshops. Historicus en Europadeskundige Joep Leerssen zal ons congres gedurende de hele dag leiden. Thomas von der Dunk zal een lezing geven over de discrepantie tussen het doel dat de Europese Unie nastreeft, en wat er in werkelijkheid gebeurt. Daarna zal Thijs Kleinpaste een prikkelende en laagdrempelige lezing houden over ‘Europa als idee’. Ten slotte zal Tony Agotha, de persvoorlichter van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel, het woord nemen en vertellen over het reilen en zijlen in Brussel; wat gebeurt er in de dagelijkse processen daar?

Na een uitgebreide lunch kun je deelnemen aan één van de vier verrassende en interactieve workshops. Onder leiding van Tatiana Markaki zal een workshop gaan over de Griekse situatie. Er zal worden ingegaan op de échte situatie in Griekenland, die zal verschillen van wat er door de media wordt geschetst. In een andere zaal zal Martin Mevius een workshop verzorgen over de nationalistische tendensen in Hongarije. Ook zal er, in samenwerking met het Europees Parlement, een workshop worden geleid door twee Europarlementariërs. In de laatste workshop zal door Menno Spiering de Engelse visie op de Europese Unie uit een gezet worden. Afsluitend volgt er een algemeen debat met de sprekers over vraagstukken die op deze dag naar voren zijn gekomen.

Sprekers:

Thomas von der Dunk

Thomas von der Dunk werd geboren 2 juli 1961. Hij studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 op een tweedelig proefschrift over de politieke en ideologische aspecten van de monumentencultus in het Heilige Roomse Rijk in de veertiende tot achttiende eeuw. Hij is als postdoctoraal onderzoeker verbonden geweest aan zowel de Universiteit Untrecht als de Universiteit Leiden. Sinds 2002 werkt Von de Dunk als freelance publicist en politiek commentator. Vanaf 2011 is hij columnist bij de Volkskrant. Von der Dunk is lid van de PvdA en van het Republikeins Genootschap.

Thijs Kleinpaste

Thijs Kleinpaste werd op 6 januari 1989 geboren in Apeldoorn. Hij doorliep zijn middelbare schoolperiode op het plaatselijke Gymnasium en verhuisde  op 19-jarige leeftijd naar Amsterdam om te gaan studeren. In dezelfde periode liep hij stage bij het toenmalige D66-Tweede Kamerlid Boris van der Ham. Thijs zetelt namens D66 in de deelraad van het Amsterdamse stadsdeel Centrum, en studeert Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In maart 2013 debuteerde hij bij uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, met het essay Nederland als vervlogen droom, over de wereld na de natiestaat.

Tony Agotha

Tony Agotha is persvoorlichter bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Aan de Universiteit Twente studeerde hij de master Public Administration/Political Science waarbij hij stage heeft gelopen bij de Atlantic Commission en het Europees Parlement. Hij heeft onder andere gewerkt bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse Ambassade in Slovenie en was lid van het Turkey Team bij de Europese Commissie. Sinds 2009 is hij werkzaam als persvoorlichter.

Case studies

Griekenland

Mevr. Tatiana Markaki, docent Nieuw Grieks aan de UvA, zal een case study leiden over de huidige griekse problematiek. Ze zal een ander licht werpen op de situatie dan de media over het algemeen doet. Het doel is om uit meerdere hoeken een beeld te krijgen van de problemen in Griekenland op dit moment.

Hongarije

Dhr. dr. Martin Mevius, docent aan de capaciteitsgroep Europese Studies aan de UvA, zal een lezing geven over de huidige situatie in Hongarije. Voor velen misschien niet de meest voor de hand liggende keuze, maar juist omdat de problemen daar voor het grote publiek onbekend zijn zal deze case study erg interessant zijn.

Groot-Brittanië

Dhr. dr. M.E. Spiering, docent aan de capaciteitsgroep Europese Studies aan de UvA, zal u gaan vertellen over de invloed van het nationalisme in Groot-Brittanië. Hij zal hierbij ingaan op de politieke p[artij UKip, maar zal ook laten zien hoe dit nationalisme verder invloed heeft op de samenleving.

Europarlementariërs

Speciaal voor dit congres zullen er twee europarlemenmtariërs vanuit België naar Amsterdam komen om te vertellen over de invloed van het nationalisme op het Europese Parlement. Dhr. Jan Mulder, lid van het EP namens de VDD, en Philip Claeys, lid van het EP namens Vlaams Belang, zullen deze case study op zich nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van het Montesquieu Instituut.

Tags: 0
Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar

busy