Latest Entries

230215: Haagsch College: Het militaire Rusland - NAVO collegeMaandag 23 februari 20:00 - 21:30 uur, Nieuwspoort

Sinds de crisis in Oekraïne zijn de spanningen weer opgelaaid tussen twee oude vijanden: de NAVO-landen en Rusland. Is een militaire confrontatie echt uitgesloten?
Christ Klep neemt de recente militaire geschiedenis van Rusland onder de loep en spreekt over de kracht van het huidige Russische leger. Ook kijkt hij naar het antwoord van de NAVO op de recente spanning en stelt de vraag hoe dit gaat aflopen.

Christ Klep is militair historicus, onderzoeker en gastdocent aan verschillende universiteiten.

Praktische informatie

Datum & tijd
: 23 februari 2015, 20:00 tot 21:30 uur
Locatie: Perscentrum Nieuwspoort
Prijs: € 17,50 (+ welkomstdrankje)

Tags: 0
Hits: 2915 0 Reactie

301014: Symposium 'Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte IIHet Montesquieu Instituut organiseert op 30 oktober 2014 15:00 - 16:30 uur een symposium waarin de tussenbalans van Kabinet-Rutte II wordt opgemaakt. De titel van het symposium is als volgt: Symposium 'Halverwege? Tussenbalans kabinet-Rutte II'.

Het Symposium vindt plaats in de Campus Den Haag, Schouwburgstraat 2 te Den Haag (zaal: Auditorium).

Aanmelden is gratis en kan via dit aanmeldformulier.

De aankondigingstekst:

Kabinet-Rutte II wordt gekenmerkt als een minderheidskabinet. Het zoeken naar ad-hoc meerderheden om wetsvoorstellen door de Staten-Generaal te loodsen, leek de afgelopen jaren centraal te staan. In dit proces werd gezocht naar een constructieve oppositie met onder andere D66, de SGP en de ChristenUnie. Heeft dit geleid tot een degelijk minderheidskabinet of resulteerde het in politieke rommeligheid?

Tags: 0
Hits: 2481 0 Reactie

19062014: Kabinet van PvdA en VVD spat uiteen op grond van verschil in ideologie


Kabinet van PvdA en VVD  spat uiteen op grond van verschil in ideologie

Door Riens Meijer

Sinds het eind van de Eerste Wereldoorlog tot circa 1980 namen in de landen van West-Europa en Noord-Amerika de inkomensverschillen af. In sommige fasen betekende die ontwikkeling dat hogere inkomenslagen er gemiddeld meer op achteruitgingen dan lagere. Maar voor de periode als geheel hield de ontwikkeling in dat lagere-inkomensgroepen het meest van de algehele welvaartsgroei profiteerden. Ook de vermogensongelijkheid verminderde. In Nederland daalde het geschatte aandeel van de rijkste 1% van de bevolking in het totaal van alle privévermogens van meer dan de helft aan het begin van de 20ste  eeuw tot iets minder dan een kwart aan het eind van de jaren zeventig. In een ruimere zin vond voorts spreiding van vermogen plaats doordat collectieve fondsen voor pensioenen en levensverzekeringen sterk in omvang toenamen en steeds grotere delen van de bevolking daarop aanspraak gingen maken.Volgens de socioloog Prof. N. Wilterdink moeten er in deze drie verschillende ontwikkelingen worden onderscheiden. In de eerste plaats daalden de kapitaalinkomens ten opzichte van de arbeidsinkomens. Omdat kapitaalinkomens en vooral de ‘passieve’ vermogensinkomsten sterk geconcentreerd zijn in de hogere inkomensgroepen en veel ongelijker verdeeld zijn dan arbeidsinkomens, betekende deze ontwikkeling per definitie een vermindering van inkomensongelijkheid. In de tweede plaats nam de omvang van de verzorgingsinkomens (pensioenen, lijfrenten, sociale uitkeringen) sterk toe, zowel door de uitbreiding van de wettelijke rechten op uitkeringen als door een stijging van de uitkeringsniveaus. Tenslotte namen de loon- en salarisverschillen tussen de verschillende beroepsgroepen en sectoren af. Door de toenemende progressie in de inkomstenbelasting was de egalisering in de netto lonen en salarissen bovendien sterker dan in de bruto verhoudingen.

Tags: 0
Hits: 2108 0 Reactie

02062014: Debat Nieuwspoort

Debat Nieuwspoort 04062014

Locatie: Nieuwspoort, Lange poten 10, 2511CL Den Haag
Tijd: 17.15 - 18.30

Het schaakspel om Europese macht

De politieke machtsverhoudingen in de EU kunnen in 201 verschuiven. Naast een nieuw Europees Parlement worden dit jaar ook de Europese topfuncties opnieuw verdeeld. Opvallend is dat nu ook het Europees Parlement kandidaat-voorzitters van de Europese Commissie naar voren schuift. De verkiezingsuitslag zou de doorslag moeten geven. Daarnaast is er grote onduidelijkheid over de bekleding van de andere topfuncties. In Nederland gaan er geruchten rond over minister Dijselbloem als (vaste) voorzitter van de Eurogroep, minister Timmermans als nieuwe buitenlandcoördinator en Hans van Baalen als eurocommissaris. Ook wordt er in Brussel flink gelobbyd.

Hoe ziet het schimmig politiek spel achter de schermen eruit? Hoeveel invloed heeft het Europees Parlement op de samenstelling van de Commissie? Zal Nederland een plek krijgen in de Europese functieverdeling? In hoeverre kunnen zittende ministers, na het nog geen tweejarig bestaan van deze coalitie, hun ambt 'in de steek laten' voor een ambt in Europa?

Inhoud debat

Democratie in Debat (DID)

Democratie in Debat is een samenwerkingsverband van ProDemos, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut. De samenwerking is gestart in 2011 en heeft sinds begin 2012 een meer structurele vorm, dankzij onder andere de ondersteuning van de Tweede Kamer.

Het doel van de samenwerking is het organiseren van betekenisvolle debatten over de democratie. De drie compagnons zijn elk gerespecteerde organisaties met een gedeelde interesse voor de democratie en haar onderdelen. Binnen DiD bundelen de individuele organisaties hun krachten, en verenigen hun achterbannen. Zo zijn bij de debatten politici, media, deskundigen en geïnteresseerde burgers vertegenwoordigd. Dit leidt tot valorisatie van informatie, omdat ieder vanuit zijn eigen invalshoek zijn visie deelt.

Het debat staat onder leiding van Kees Boonman.

Hieronder een overzicht van de sprekers (klik op de naam voor meer informatie):

J.C. (Hans) van Baalen

K. (Kees) Boonman

J. (Jan) Mulder

J. (Jan) Werts

A. (Arco) Timmermans

Tags: 0
Hits: 2390 0 Reactie

Wytze Russchen; 'Europe, a far from my bed show?'


Wytze Russchen was door omstandigheden helaas niet in staat om 6 mei op het eYou2014 debat een korte lezing te geven. Zelf vond hij dat erg jammer, en dat vonden wij natuurlijk ook. Wytze heeft ons zijn aantekeningen gestuurd en die willen wij u niet ontnemen! Om u een beeld te geven over zijn visie, als een gerenommeerd lobbyist die heel erg dicht bij de Europese Unie staat, kunt u zijn aantekeningen hier onder lezen.

Tags: 0
Hits: 3047 0 Reactie